Удмурт кылын шонер гожъяськонъя кыллюкамез эскеризы 1
57
Удмурт кылын шонер гожъяськонъя кыллюкамез эскеризы
29-тӥ куарусёнэ Удмурт кылын шонер гожъяськонъя элькун ӧрилэн ёзчиосыз люкаськылӥзы. Пумиськонлэн мугез —
Дом Дружбы народов