Удмуртиысь делегация Сыктывкаре кошкиз

    Удмуртиысь делегация сыктывкаре кошкиз 1

    Пумиськонын эскероно ужпумъёс – «Россиысь финн-угор калыкъёс: кунмыртлэн интыез но калык чеберетъёслэн пӧртэмлыксы».

    Уж кӧня ке ӧръёслы люкемын луоз: «Кыл. Дышетон. Тодослык», «Лулчеберет. Этнотуризм», «Инкуазез утён. Калыклэн тазалыкез», «СМИ. Ивор вӧлмытон амалъёс», «Егитъёс:кунмыртлык, атыкай музъемез утён мылкыд, йылолъёс». Озьы ик «Мерлык удысын ваче ужан. Ужбергатон» сярысь котырес ӝӧк сьӧрын кенешон ортчоз. Вераськон мынэ ӧтчам вакытэ медиафорум радъян пумысен но.

    http://www.myudm.ru/