Удмурт кылэз дышетонъя площадкаос йыло

    Удмурт кылэз дышетонъя площадкаос йыло 1

    Дышетскон программа 72 часлы чакламын. Урокъёс арняяз кык-куинь пол ортчылозы. Группаос удмурт кылэз кӧня ке тодӥсьёслы но, чик валасьтэмъёслы но чакламын. Ӧнерчиос верамъя, удмурт кылэз дышетыны мылкыд карисьёслэн лыдзы арысь аре йылэ. Кылем арын удмурт кылэз дышетонъя курсъёс Ижкарын, Можгаын, Глазовын, Воткинскын, Кезын, Вавожын, Эграын, Гракын но Якшур-Бӧдьяын ужазы. Туэ сыӵе интыос йылӥзы.

    «Вань вылъёсыз 2 площадкаос, — шуиз Элькунысь йӧскалык политикая министр Лариса Буранова. — Со Кияса и Сюмси ёросъёсын ужалозы. Соос асьсэос потӥзы ми вылэ, мылкыдзэс веразы удмурт кылэз дышетонъя курсъёсты кылдытон сярысь. Ми юрттэмен сыӵе площадка лэсьтӥзы. Отын туннэ нуналлы адямиос люкаськизы ини».