Сабантуйын бырйизы тужгес кужмо батырез

  Дуно куноос пӧлын – Удмурт Элькунлэн Йырыз Александр Соловьев, Кун Кивалтэтлэн тӧроез Виктор Савельев, Кун Кенешлэн кивалтӥсез Владимир Невоструев, йӧскалык политикая министр Лариса Буранова но мукетъёсыз..

  Тӧршор сцена вылын Удмуртиысь но Татарстанысь усточиослэн «Биеп-җырлап күңел ачыйк!» бадӟым концертсы ортчиз.

  Мылкыд карисьёс асьсэдыз эскеризы пöртэм ӵошатсконъёсын: кин ке юбо йылэ тубаз, кин ке мешокен жугиськыса кужымзэ мертаз, куинетӥосыз ведраосын яке пуньыен курегпузэн бызьылӥзы. Тужгес шаплыосыз «Батырлар — алга!» («Батыр — азьань!») площадкаын ӵошатскизы

  Котьку сямен ик, ортчиз Сабантуйлэн валтӥсь вожвылъяськонэз -«Көрәш», кускерттонъёсын йӧскалык нюръяськон. Таяз арын тужгес кужмоез луиз Ижкарын улӥсь Тагир Хузягалиев. Дышем сямъя, вормисьлы така сётӥзы.

  Нырысьсэ ортчиз йӧскалык азбаръёслэн вожвылъяськонзы . Нимысьтыз “Сабантуй программа” дасямын вал пиналъёс понна но.

  Туэ Сабантуйын кудӟытӥсь юонъёсын вузкарыны лэземын ой вал. МВД ивортэмъя, шулдыръяськонэ 4 сюрс пала адями пыриськиз.