Кунгож сьӧрын вормон

    Туэ коллектив 5 конкурсъёсы пыриськиз ини — Сибирьын, Саранскын, Санкт-Петербругын, Элькунамы ортчем вожвылъяськонъёсын — ваньмаз нырысетӥ инты басьтӥз. Таиз тужгес но бадӟым вормонзы — одӥг пол кунгож сьӧры потазы, но вормыса бертӥзы. Жюриослы тунсыко зэмос гурт фольклор. Нош асьсэлы арлыдоослы тунсыко дуннеез адӟыны.

    «Висён но, куректон но быре калык пӧлы потаськод ке, — шуэ «Выль ӟардон» ансамбльысь кырӟась Антонида Николаева. – Кыӵе мылкыд ӝутӥське, куке адӟиськод тынад быгатонлыкъёсыд учкисьёслы кельшо шуыса».