Ижкарын пор диктант гожтозы

    Ижкарын пор диктант гожтозы 1

    Акция 2013-тӥ арысен ортче. Со пор кылэз азинтон понна малпамын. Диктант Марий Элын но мукет улосъёсын, кытын трос поръёс уло, ортче. Кылем арын, кылсярысь, диктантэз Япониын но гожтӥзы.

    Туэ текстэз дышетӥсь Наталья Васильева лыдӟоз.

    Акци Калыкъёслэн Эшъяськон юртазы Удмуртиысь поръёслэн йӧскалык лулчеберетъя мерлыко кенешсылэн пумиськонэз улсын ортчоз. Ужрадын ик пор культураез азинтонлы сӥзем ужрадъёсты пусъёзы.

    Калыкъёслэн Эшъяськон юртазы адӟытон но ужалоз. Со сӥземын пор писательлы, дышетӥсьлы, журналистлы Максим Кузнецовлы (Апшат Макси) 120 ар тырмонэзлы. Адӟытонэз дасяло Йӧскалык лыдӟиськонниысь ӧнерчиос.