Ижкарын калык кусыпъёсъя журналистикалэн школаез усьтӥськиз

  Ижкарын калык кусыпъёсъя журналистикалэн школаез усьтӥськиз 1

  Школалэсь дышетон программазэ кылдытӥз Россиысь калык кусыпъёсъя журналистикалэн Гильдиез. Соя журналистлы дышетскись студентъёс Россыын улӥсь выжы калыкъёсын, йӧскалык кусыпъёс сярысь ивор вӧлмытись сӧзнэтын материал гожтон кабъёсын мургес тодматскозы.
   
  Занятиос улсын мукет улосъёсысь студентъёсын видеоконференциос ортчытъяны чакламын. Озьы ик медиа-проектъёс кылдытон бордын уж нуиськоз.
  Дышетскон ортчем бере, студентъёс сертификатъёс басьтозы. Тужгес но устоосыз дышетскисьёс туэ пӧсьтолэзе Москваын ортчоно конференцие пыриськозы.
   
  Огдыре занятиос Россиысь 23 каръёсын мынозы: Москваын, Санкт-Петербургын, Астраханьын, Барнаулын, Волгоградын, Воронежын, Ижкарын, Иркутскын, Йошкар-Олаын, Калининградын, Красноярскын, Махачкалаын, Нижний Новгородын, Новосибирскын, Псковын, Самараын, Саранскын, Сыктывкарын, Томскын, Чебоксарын, Улан-Удэын, Элистаын но Якутскын.
   
  Таӵе школалэсь кулэлыксэ студентъёс валало. Вера УдГУ-ын дышетскись Галина Аверкиева: «Удмуртиын трос выжы калыкъёс уло. Милемлы одно тодыны кулэ соослэсь кусыпъёссэс. Мон ачим Эгра ёросысь вуи Ижкаре. Отын ми ӟучъёс но удмуртъёс валче улӥськом. Та занятиос пӧртэм культураосты ог-огенызы тодматыны но ӵошатыны кулэ».
   
  Нырысетӥез занятие Калыкъёслэн Эшъяськон юртазы вуоно арня вискын ортчоз.