Герберын куноосты пумиталозы «Кунокуа» азбарын

    «Кунокуа» — со куно пумитан инты. Котькуд делегаци понна нимысьтыз «азбар» висъямын луоз. Отын асьсэлэсь быгатонлыксэс куноослы возьматозы Сюмси ёросысь коллективъёс.

    Нош куноос» асьсэлэсь шумпотонзэс но быгатонлыксэс кузьмалозы. «Кырзӟн бусыын». Таиз инты малпамын озьы ик тодмо автор но калык кырзанъёсты гажасьёс понна.

    Асьсэлэсь кырӟаны но эктыны усто луэмзэс озьы ик возьматозы Можга ёросысь коллективъёс. Ӵапак та ёросын вуоно аре ортчоз 25-тӥез Элькун Гербер.