Географи диктант

  Географи диктант 1

  Диктантлэн пуштросаз 30 тест выллем заданиосыз луозы, соос 3 люкетъёслы висъямын луозы. Нырысетӥяз географи валатонъёс но терминъёс пырозы. Кыкетӥез — картаен ужаны быгатэмез эскероз. Куинетӥяз – писательёслэн произведениосысьтызы, дунне котыръясьёслэн дневникъёсысьтызы басьтэм люкетъёсъя географи интыосты тодыны, валаны кулэ луоз.

  Диктантлэн оглюкетэз — Удмуртилэн географиезъя пичияк викторина луоз. Вормисьёслы синпель кузьымъёс сётозы.

  Матысь арня нуналэ диктант гожтозы Азербайджанын, Аргентинаын, Великобританиын, Даниын, Норвегиын, Сириын, Турциын, Чехиын, Китайын но мукет кунъёсын.

  Диктант сярысь пыр-почгес тодыны луоз татысь:http://vsekonkursy.ru/geograficheskij-diktant-2017-sa..

   Акци 26-тӥ шуркынмонэ ортчоз. Диктан гожтыны одӥгез инты — Удмурт кун университет.