Быдэс дуннеысь армянъёс геноцидын быремъёсты буре ваё

    Быдэс дуннеысь армянъёс геноцидын быремъёсты буре ваё 1

    Соку Турциысь но Росси империысь армян шаерысь одиг но ӝыны миллион адямиос быдтэмын вал. Осман империын выжы калыкез быдтон 20-тӥ даурын нырысетӥез геноцид шуыса лыдъяське.

    Туннэ элькунамы 4 сюрс мында армян выжыысь адямиос уло.  Ижкарын улосчиоссэс буре ваизы армян черкын.

    «Котькуд ар ми, армянъёс, митинге потаськом. Калык мед тодоз со 1915-тӥ арез, куке милесьтым выжымес быдтыны туртто вал. Мукет калыкъёсын сыӵе кышкыт учыр луыны кулэ ӧвӧл», — шуэ Удмуртиысь армян огазеяськонлэн тӧроез Мнацакан Аракелян.